Phụ kiện inox 201, phụ kiện inox 304, phụ kiện nhựa, bộ phụ kiện inox 201, phụ kiện inox 304, phụ kiện nhựa

Cung cấp phụ kiện inox 201, phụ kiện inox 304, phụ kiện nhựa, bộ phụ kiện inox 201, phụ kiện inox 304, phụ kiện nhựa

M (8)
M (7)
M (6)
M (5)

M (4)
M (3)
M (2)
M (1)
C21
C20
C19
C18
C17
C16
C15
C14
C13
C12
C11
C10


C9
C8
C7
C6
C5
C4
C3
C2
C1
S (33)
S (32)
S (31)
S (29)
S (28)
S (27)
S (26)
S (25)
S (25)
S (24)
S (23)


--------------------------------

Kết quả thử nghiệm phụ kiện vách vệ sinh : 


1. Phụ kiện chân vách vệ sinh : 
2. Phụ kiện khóa vách vệ sinh :

3. Phụ kiện tay nắm vách vệ sinh :Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét