BẢNG BÁO GIÁ NHÔM

Bảng báo giá nhôm


BẢNG BÁO GIÁ NHÔM
STT
TÊN SẢN PHẨM
KÍCH THƯỚC
ĐVT
ĐƠN GIÁ
I
NHÔM VÁCH NGĂN VỆ SINH1
Nhôm nóc 12mm (18mm)
Cây 6m (4,6kgkg)
cây
                Call
2
Cây nhôm V góc 12mm
Cây 6m (2,1kg)
cây
                Call
4
Nhôm Hèm 12mm (chặn cửa)
Cây 6m (0.86kg)
cây
                Call
5
Nhôm U 12mm
Cây 6m (0.8kg)
cây
                Call

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét