Vách ngăn văn phòng - Cần tìm đại lý

VÁCH NGĂN VĂN PHÒNG, VÁCH VĂN PHÒNG, VÁCH NGĂN BỌC NỈ, VÁCH NGĂN GỖ
 

VÁCH NGĂN VĂN PHÒNG DÀY 45MM
1. Vách ngăn văn phòng dày 45mm nhôm định hình sơn tĩnh điện:
- Nỉ phẳng
- Không hộp điện
2. Vách ngăn văn phòng dày 45mm nhôm định hình sơn tĩnh điện:
- Nỉ phẳng
- Có hộp điện
3. Vách ngăn văn phòng dày 45mm nhôm định hình sơn tĩnh điện:
- Nỉ múi 2 màu.
- Có hộp điện
4. Vách ngăn văn phòng dày 45mm nhôm định hình sơn tĩnh điện:
- Nỉ + kính 1 lớp dày 5mm
( Kính 2 lớp thêm 30.000/m2)
- Có hộp điện
 5. Vách ngăn văn phòng dày 45mm nhôm định hình sơn tĩnh điện:
- Melamine vân gỗ + kính 1 lớp dày 5mm
- Có hộp điện
6. Vách ngăn văn phòng dày 45mm nhôm định hình sơn tĩnh điện:
- Laminate vân gỗ + kính 1 lớp dày 5mm
- Có hộp điện
7. Cột nối Vách 45 (Nối 2, nối 3, nối 4)


VÁCH NGĂN VĂN PHÒNG CAO CẤP DÀY 32MM

1. Vách ngăn văn phòng dày 32mm nhôm định hình:
- Nỉ phẳng
- Không hộp điện
2. Vách ngăn văn phòng dày 32mm nhôm định hình:
- Nỉ phẳng
- Có hộp điện

3. Vách ngăn văn phòng dày 32mm nhôm định hình:
- Nỉ múi 2 màu.
- Có hộp điện

4. Vách ngăn văn phòng dày 32mm nhôm định hình:
- Nỉ + kính 1 lớp dày 5mm
- Có hộp điện
 
5. Vách ngăn văn phòng dày 32mm nhôm định hình:
- Melamine vân gỗ + kính 1 lớp dày 5mm
- Có hộp điện
 6. Vách ngăn văn phòng dày 32mm nhôm định hình:
- Laminate vân gỗ + kính 1 lớp dày 5mm
- Có hộp điện
7. Cột nối Vách 32 (Nối tròn, nối vuông)